Zastávka Brist - směr ČR

Brist. Pozor! V podstatě se nejedná o zastávku, ale o malý záliv, který není nikterak označen. Zastávka není označena.

Go tour: currentHostLink