Autobusové nádraží Ploče

Autobus odjíždí z areálu autobusového nádraží. Zastávka je shodná pro oba směry.

Go tour: currentHostLink